Medlems info. - Horsens Motorbåd Klub

Søg
Gå til indhold

Hoved menu:

Medlems info.

Nyt fra klubben > Om HMK
Du bydes hermed velkommen til Horsens Motorbåds Klub.

• Klubhuset:
• Opslagstavle:
• Kontigenter:

klubhuset:

Nøgle til klubhuset/klubflag til båden/klubcap:

Udover det vedlagte har du mulighed for at få udleveret en gratis nøgle til klubhuset. Nøglen vil blive lavet og udleveret, når du har indbetalt dit kontingent. Henvendelse om nøgle skal ske til klubbens kasserer. Kassereren vil ved udleveringen af nøglen orientere om brug af nøglen, herunder hvordan alarmen tilsluttes. Du vil få udleveret klubflag og klubcap, når du har indbetalt dit kontingent.

Brug af klubhuset:

Du er som medlem velkommen til at benytte klubhuset. I klubhuset er der et klublokale, toiletter, og et køkken. I køkkenet er der køleskab, komfur og opvaskemaskine mv., som du må benytte.

Vi har både øl- og sodavandsautomat, så du kan købe øl og sodavand til rimelige priser. Ved fællesarrangementer er der desuden mulighed for at købe vin, hvis du henvender dig til kassereren.

Alle medlemmer opfordres til at sætte evt. flasker i de tomme øl-/sodavandskasser, inden de forlader huset.

Kontingenter.

Aktiv medlemskab HMK:

Indskud: 500, 00 kr. et engangsbeløb.
Kontingent et år: 700,00 kr.
Familie medlemskab: 1000,00 kr. Kun for personer under samme husstand. Giver stemmeret for begge til HMKs generalforsamling.

Passiv medlemskab: Kontingent et år 350,00 kr. ( Kun for ikke bådejer, og giver ikke stemmeret på HMKs generalforsamling. Kun stemme ret på Horsens Motorbåd Klubs venners generalforsamling.


Kontingent gælder fra 1-3 til 28/29-2.

Kontingent skal være betalt senest 1-3 det pågældende år. Gyldig medlemskvitering skal forevises på generalforsamling.

Opslagstavle i klublokalet:

I klublokalet har vi en opslagstavle, så du hele tiden kan følge med i, hvilke aktiviteter der kommer. Der vil før hvert arrangement være opsat opslag med evt. tilmeldingslister. Klubben har mange rigtig gode arrangementer i løbet af året, så check løbende din arrangement kalender. På opslagstavlen kan du også se, hvem der er medlem af bestyrelsen.

Arealet omkring klubhuset:
Klubben har udendørs terrasse og grill, som du er velkommen til at benytte. Der opfordres også her til, at alle medlemmer foretager oprydning efter afbenyttelse.

Servicebygningen:
Udover klubbens klubhus og udendørs areal, har du mulighed for at benytte servicebygningen på den anden side af gaden. I servicebygningen er der bade- og vaskefaciliteter. I samme bygning har havnefogeden kontor, og han kan kontaktes, hvis du har spørgsmål eller andet vedr. din bådplads. Nøgle til affaldscontainerne ved havnebassinet kan købes ved henvendelse til havnefogeden.

Bestyrelsesmøder:
Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde 1. onsdag i hver måned, undtagen juli og august måned. Hvis du har emner, som du ønsker drøftet, kan du henvende dig til én af bestyrelsens medlemmer, som så vil sørge for, at dit emne vil blive taget op på det næstkommende bestyrelsesmøde. Skulle du have spørgsmål i øvrigt, er du altid velkommen til at rette henvendelse til én af medlemmerne fra bestyrelsen. Vi ønsker dig endnu en gang velkommen i klubben.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu