Klubhuset - Horsens Motorbåd Klub

Gå til indhold

Hoved menu:

Klubhuset

Nyt fra klubben > Om HMK
Velkommen i Horsens Motorbåd Klub.


Klubhuset:

Der er rygeforbud i klubhuset og på toiletterne.

Du er som medlem velkommen til at benytte klubhuset. I klubhuset er der et klublokale, toiletter og køkken. I køkkenet er der køleskab, komfur og opvaskemaskine mv., som du må benytte, men husk at hvis du vil modtage et rent køkken skal du også aflevere et rent køkken efter brug.

Vi har øl- og sodavandsautomat, så du kan købe kolde øl og sodavand til rimelige priser. Ved fællesarrangementer er der desuden mulighed for at købe vin, hvis du henvender dig til kassereren.

Alle medlemmer opfordres til at sætte evt. flasker i de tomme øl-/sodavandskasser, inden de forlader huset.

Arealet omkring klubhuset:
Klubben har udendørs terrasse mod både øst, syd og vest, og en hyggelig grillplads, som du er velkommen til at benytte. Der opfordres også her til, at alle medlemmer foretager oprydning efter afbenyttelse.

Servicebygningen:
Udover klubbens klubhus og udendørs areal, har du mulighed for at benytte servicebygningen på den anden side af gaden. I servicebygningen er der bade- og vaskefaciliteter. I samme bygning har havnefogeden kontor, og han kan kontaktes, hvis du har spørgsmål eller andet vedr. din bådplads.

Opslagstavlen:
I klublokalet har vi en opslagstavle, så du hele tiden kan følge med i, hvilke aktiviteter der kommer. Der vil før hvert arrangement være opsat opslag med evt. tilmeldingslister. Klubben har mange rigtig gode arrangementer i løbet af året, så check løbende din arrangement kalender. Desuden kan du også finde mange gode oplysninger i Klubbens blad Skipper Nyt, der udkommer 4 gange om året. Omkring 1. oktober, januar, april og juli

Bestyrelsesmøder:
Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde 1. tirsdag i hver måned, undtagen juli og august måned. Hvis du har emner, som du ønsker drøftet, kan du henvende dig til én af bestyrelsens medlemmer, som så vil sørge for, at dit emne vil blive taget op på det næstkommende bestyrelsesmøde. Skulle du have spørgsmål i øvrigt, er du altid velkommen til at rette henvendelse til én af medlemmerne fra bestyrelsen.
Nøgle til klubhuset:
Ved indmeldelse som aktiv medlem, har du ret til en gratis nøgle til klubhuset, en klub cap,en klubstander, arrangement kalender og klubbens vedtægter, når du har indbetalt, indskud og kontingent. Henvendelse om indmeldelse i klubben. Kan ske til, kasser Manja Jørgensen tlf. 22 30 68 20 eller Formand Hans Clausen tlf. 24 94 87 35 Du vil ved udleveringen af nøglen blive orientere om brug af nøglen, herunder hvordan alarmen tilsluttes. Passive medlemmer skal betale 60 kr. for nøglen.


Kontingenter:
Kontingent aktiv medlemskab: 700 kr. pr. år
+ Indskud: 500 kr. der er et engangsbeløb.

Familie medlemskab: 1000 kr. pr. år. Kun for personer under samme husstand.
Giver stemmeret for begge til HMKs generalforsamling.
+ Indskud: 500 kr. der er et engangsbeløb.
Alle bådejere skal enten være aktivt medlem eller familiemedlem.

Kontingent passiv medlemskab (Venneklubben): 350 kr. pr. år. (Kun for ikke bådejere, og giver ikke stemmeret på HMKs generalforsamling. Kun stemmeret på Horsens Motorbåd Klubs Venners generalforsamling.)

Kontingent gælder fra 1. marts til 28. februar.

Kontingent skal være betalt senest 1. marts det pågældende år. Gyldig medlemskvittering skal på forlangende forevises på generalforsamling.
Hvis du gerne vil være medlem af klubben, så send en mail til klubbenhmk@gmail.com eller tag telefonen og ring til Kassereren på nr 22 30 68 20 eller Formanden på 24 94 87 35
Hvis du vil have yderligere oplysninger, kan du kontakte:

Horsens Motorbåd Klub
Jens Hjernøes Vej 36 8700 Horsens
Mail adresse: klubbenhmk@gmail.com 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu