Ankerbøjer på fjorden - HMK-horsens

Horsens Motorbåd Klub
Jens hjernøes vej 36 8700 Horsens
Gå til indhold

Ankerbøjer på fjorden

Ture
De 2 paraplyorganisationer Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere har et landsdækkende samarbejde om turbøjer.

Lokalt på Horsens Fjord har klubberne - Horsens Motorbåds Klub, Horsens Bådeklub, Horsens Sejlklub og Snaptun Sejlklub - fundet sammen i et samarbejde om de lokale bøjer.
Følgende regler skal overholdes ved brug af bøjer:

1 - Benyttes en bøje, skal den frigives til andet fartøj efter max. 24 timers benyttelse.

2 - Den maksimale belastning på 15 tons må ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne benytte én bøje, hvis maxbelastningen ikke overskrides. Et fartøjs belastning beregnes som fartøjets vægt.

3 - Benyttelse af bøjen sker på eget ansvar.

4 - Benyttes samme bøje af flere både, er det først ankomne båd som bestemmer, om man skal ligge på siden af hinanden, eller om der skal fortøjes ved agterenden. Sidst ankomne båd sørger for fornøden affendring og retter sig efter fortøjningsanvisning fra den tidligere ankomne båd (fortøjning til bøje, spring etc.).

5 - Når bøjerne benyttes, gælder bestemmelserne for føring af skibslys og signalfigurer jvf. regel 30 i "Internationale Søvejsregler".
Er der problemer med de udlagte bøjer, har man gode forslag til nye bøjer eller andre kommentarer, skriv til gerstroem@maill.stofanet.dk.

10.05.2017/CG
Tilbage til indhold